ไปไหว้บรรพบุรษแบบญี่ปุ่น

เทศกาลโอบ้ง お盆 หรือเทศกาลไหว้บรรพบุรุษที่ญี่ปุ่น

คนในครอบครัวจะนำดอกไม้และ きりこ คิริโคะ หรือแผ่นไม้เขียนเป็นคำสวดและด้านหลังจะเขียนชื่อเราไว้

เอามาวางหน้าหลุมศพและไหว้หลุมศพค่ะ

นี่คือคิริโคะ เป็นการบอกวิญญาณบรรพบุรุษว่าเรามาเคารพหลุมศพแล้วนะนี่เป็นหลุมศพแบบโบราณของบ้านเราค่ะ

คุณยายญี่ปุ่นบอกว่าหลุมนี้อายุมากกว่าร้อยปีแล้วค่ะมีดอกไม้มาวางหน้าหลุมศพด้วยค่ะนี่เป็นเหมือนสุสานของหมู่บ้านเราค่ะ

บ้านแต่ละหลังจะมีสุสานเป็นของตัวเองค่ะ

หมู่บ้านนี้มีทั้งหมด 7 หลัง จึงมีสุสาน 7 อันค่ะเราจะทำการแขวนคิริโคะไว้หน้าหลุมศพแบบนี้ค่ะ

แต่พอหมดโอบ้ง เราก็จะเก็บเอามาเผาค่ะ