นิตไตจิ วัดไทย-ญี่ปุ่น ในความสัมพันธ์กว่าร้อยปีอยู่นาโกย่า ถ้าวันไหนนึกอยากไปวัดไหว้พระขอพร ที่แรกที่จะนึกถึงเสมอก็คือวัด นิตไตจิ หรือชื่อเต็มว่า คาคุโอซาน นิตไตจิ (Kakuōzan Nittai-ji) เพราะเป็นวัดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย กับ ญี่ปุ่น และถ้าคนไทยมาวัดนี้ จุดเด่นที่ทุกคนต้องสังเกตเห็น นั่นคือ พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่5 ของเรา เพราะพระองค์ได้ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ ให้แก่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัดแห่งนี้

นอกจากความสำคัญแล้ว วัดนิตไตจิ ยังเป็นที่สำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ ด้วยความที่มีพื้นที่กว้างขวางและผู้คนไม่พลุกพล่าน