ดอกนาโนะฮานะความงามเคียงคู่ดอกซากุระ ช่วง มี. ค.- เม.ย.ความงามเคียงคู่ดอกซากุระ ดอกนาโนะฮานะ ดอกไม้สีเหลือง กลิ่นหอมอ่อนๆ ชาวเมืองอิมาริ ซากะ นิยมปลูกตามทุ่งนา ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน ดอกนาโนะฮานะ สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายอย่าง (ไม่สามารถทานสดได้) เมนูเด่นของคนญี่ปุ่น นั่นคือ เทมปุระ โดยการนำดอกไม้มาชุปแป้งทอด