บรรยากาศคนออกมาช้อปปิ้งศูนย์กลางนาโกย่า ย่านซาคาเอะ

บรรยากาศคนออกมาช้อปปิ้งสุดสัปดาห์หลังประกาศยกเลิก พรก.ฉุกเฉินเเละห้างกลับมาให้บริการอีกครั้ง ย่านศูนย์กลางนาโกย่า ซาคาเอะ(Sakae)