Lunch Passport หนังสือส่วนลดอาหาร อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ชื่นชอบการกิน?

สำหรับใครที่ชอบการไปตระเวนชิมอาหารตามร้านใหม่ ๆ ขอแนะนำ Lunch Passport เลยค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป หน้าปกจะระบุระยะเวลาที่ใช้ได้อย่างเล่มนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมถึง 30 กันยายนของปีนี้ ราคา 198 เยน ภายในจะมีการแนะนำร้านอาหารต่าง ๆ ประมาณครึ่งเล่มและอีกครึ่งเล่มจะเป็นร้านอาหารที่ให้ส่วนลดตามเมนูที่ระบุในภาพซึ่งแต่ละร้านก็จะระบุแผนที่ร้าน รูปภาพหน้าร้าน ระยะเวลาที่ใช้ได้ในแต่ละวัน ข้อจำกัดในการใช้ส่วนลด สามารถใช้ได้ร้านละ 3 ครั้งต่อ 1 เล่ม (หลังจากการใช้ส่วนลดแต่ละครั้งทางร้านจะทำการประทับตราลงในช่องค่ะ) คราวหน้าหลังจากลองใช้ดูแล้วจะเก็บภาพมาให้ดูเพิ่มนะคะ