สวนสไตล์ญี่ปุ่น สวนเคชูเอน

สวนเคชูเอน (Keishuen) เป็นสวนญี่ปุ่นขนาดใหญ่ มีการจัดตกแต่งแบบญี่ปุ่นแท้ๆ และยังมีร้านให้นั่งดื่มชาเขียวแท้ๆ และขนมญี่ปุ่นด้วยค่ะ