พาเที่ยววัด คาวาซากิไดชิ

พามาเที่ยวที่วัด"คาวาซากิไดชิ"ค่ะ  ซึ่งเป็นวัดพุทธสำหรับสวดมนต์เพื่อปัดเป่าโชคร้าย   คาวาซากิไดชิเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องการคุ้มกันจากภยันตรายต่างๆและยังได้รับการกล่าวขานว่ามีผลในการขับไล่สิ่งนำพาความโชคร้ายอีกด้วยค่ะ  สองข้างทางก่อนถึงวัด มีร้านขายขนมญี่ปุ่นมากมาย  สามารถชิมฟรีได้ด้วย