เริ่มร้อนแล้วในคานาซาว่า

ฤดูร้อนใกล้เข้ามาแล้ว ต้นไม้เขียวขจีเต็มข้างทางเลยค่ะ
เริ่มเห็นมด ได้ยินเสียงแมลงแล้วค่ะ

ทั้งที่ปกติ อิชิคาว่าจะต้องมีฝนตกแทบทุกวัน แต่ปีนี้อากาศแจ่มใสทุกวันเลยค่ะ