คนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นได้แล้ว ต้องขอวีซ่า ไปกับทัวร์ ถึงญี่ปุ่นแล้วไม่ต้องตรวจโควิด-ไม่ต้องกักตัว

[อัพเดท 10 มิ.ย. 2022] ประกาศจากทาง JNTO เรื่องเกี่ยวกับมาตรการเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวมาแล้วค่ะ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2022 นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่น ด้วยจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวได้แล้ว ในช่วงแรกจะต้องใช้เอกสารค่อนข้างเยอะ และต้องต้องยื่นขอ VISA เพื่อเข้าประเทศญี่ปุ่น และต้องซื้อทัวร์แล้วเดินทางไปกับบริษัททัวร์เท่านั้นค่ะ

ตอนนี้ประเทศไทยถูกกำหนดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ (กลุ่มสีน้ำเงิน) คือสามารถเข้าญี่ปุ่นได้เลย โดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อถึงญี่ปุ่น (แต่ยังต้องยื่นผลตรวจโควิดเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง) แต่ถ้าการจัดกลุ่มดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง ก็อาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องต่างๆ เช่น มาตรการกักตัว การตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงสนามบิน รวมทั้งการสำแดงใบรับรองการฉีดวัคซีน ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองให้ดี

 

ต้องขอ VISA และเดินทางไปกับบริษัททัวร์


คนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นได้แล้ว ต้องขอวีซ่า ไปกับทัวร์ ถึงญี่ปุ่นแล้วไม่ต้องตรวจโควิด-ไม่ต้องกักตัว

ปัจจุบัน คุณต้องยื่นขอ VISA เพื่อเข้าประเทศญี่ปุ่น ในการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว คุณต้องซื้อทัวร์แล้วเดินทางไปกับบริษัททัวร์

【บริษัททัวร์ ทำทัวร์ออกมาจำหน่าย】
• เป็นกรุ๊ปทัวร์ที่มีทัวร์ลีดเดอร์เดินทางด้วยกัน ซึ่งมีบริษัทนำเที่ยวหรือแลนด์โอเปอเรเตอร์ที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้รับรอง
• ต้องปฏิบัติตามไกด์ไลน์อย่างเคร่งครัด

↓↓จำหน่าย↓↓

【ผู้เดินทาง】
เตรียมข้อมูลที่จำเป็นในการสมัครระบบยืนยันยันสุขภาพสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่น
• ชื่อ นามสกุล (ของผู้ที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่น) / สัญชาติ / วันเกิด / เพศ / หมายเลขพาสปอร์ต / วันที่ประสงค์เดินทางเข้าญี่ปุ่น / อีเมล (หากสะดวกให้ข้อมูล) / ที่พัก

↓↓ส่งต่อข้อมูล↓↓

【ผู้รับรองที่ญี่ปุ่น (เช่น แลนด์โอเปอเรเตอร์ เป็นต้น) 】
ทำการลงทะเบียนข้อมูลลงในระบบ https://entry.hco.mhlw.go.jp/
(เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 2565)
➝ ออกหนังสือรับรองการลงทะเบียน (The certificate for completion of registration)

↓↓ส่งมอบหนังสือรับรอง↓↓

【ผู้เดินทาง ทำเรื่องของ VISA】

เอกสารที่ต้องเตรียม

• หนังสือรับรองการลงทะเบียน (The certificate for completion of registration)
• แผนการเดินทางในแต่ละวัน ซึ่งจัดทำโดยผู้รับรองที่อยู่ในญี่ปุ่น (บริษัทนำเที่ยว เป็นต้น) (กรอกข้อมูลต่างๆ เช่น สรุปภาพรวม
เกี่ยวกับทัวร์ รายชื่อผู้ร่วมทัวร์ ช่องทางติดต่อบริษัทนำเที่ยวฝ่ายญี่ปุ่น ชื่อนามสกุล และข้อมูลติดต่อทัวร์ลีดเดอร์ ฯลฯ)
• เอกสารอื่นๆ ประกอบการขอวีซ่า ดูเพิ่มเติมที่ https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/visa1.html

※สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นขอแทนได้ เชิญดาวน์โหลดใบมอบฉันทะที่ลิงค์นี้
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/general.html โปรดดูตรงข้อ 6

※ สถานที่ขอ VISA : https://visa.vfsglobal.com/tha/th/jpn/attend-centre

※ รายละเอียดเกี่ยวกับการขอ VISA : https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/visaindex.html

 
เตรียมเอกสารก่อนเดินทาง


คนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นได้แล้ว ต้องขอวีซ่า ไปกับทัวร์ ถึงญี่ปุ่นแล้วไม่ต้องตรวจโควิด-ไม่ต้องกักตัว

※ลิงค์อ้างอิงเกี่ยวกับขั้นตอนทั้งหมด :https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/bordercontrol.html

1. ใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบ ทดสอบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
• โดยหลักการแล้ว โรงพยาบาลจะจัดทำเอกสารโดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนด (ตามลิงค์นี้ : https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100178050.pdf )
• มีการกำหนดวิธีตรวจไว้แล้ว
• ลงทะเบียนทางแอป MySOS

※คำถามที่พบบ่อย (FAQ) : https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100206521.pdf

2. ลงทะเบียนล่วงหน้าที่เว็บไซต์ Visit Japan
https://www.digital.go.jp/en/services/visit_japan_web-en/


เป็นระบบที่อนุญาตให้คุณลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อกรอกประวัติการเดินทางเข้าญี่ปุ่น แบบฟอร์มศุลกากร ฯลฯ ส่วนใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบ ให้กดเลือกว่าจะยื่นเป็น “ช่องทางฟาสต์ แทร็ก หรือจะยื่นเป็นกระดาษ” จากนั้นไปสู่ขั้นตอนถัดไปได้โดยไม่ต้องอัพโหลดไฟล์

3. ซื้อประกันสุขภาพ
โปรดซื้อตามคำแนะนำจากบริษัททัวร์

 
ติดตั้งแอปพลิเคชั่นติดตามสุขภาพ


คนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นได้แล้ว ต้องขอวีซ่า ไปกับทัวร์ ถึงญี่ปุ่นแล้วไม่ต้องตรวจโควิด-ไม่ต้องกักตัว

ติดตั้งแอปพลิเคชั่นตามที่กำหนด (MySOS)
รายละเอียด : https://www.hco.mhlw.go.jp/manual/pdf-en/summary.pdf

ให้ลงทะเบียนขั้นตอนการกักตัวที่สนามบินขาเข้าส่วนหนึ่ง ผ่านทางแอป MySOS เอาไว้ก่อนล่วงหน้า (ฟาสต์ แทร็ก) และต้อง
ดำเนินการให้เสร็จอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนกำหนดการที่เที่ยวบินจะลงจอด
・ใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบ
・แบบสอบถาม

→ แสดงหน้าจอแสดงผลลงทะเบียนสำเร็จ (หน้าจอสีฟ้ำ) ที่สนามบินขาเข้า
※เฉพาะที่สนามบินนานาชาตินาริตะ, สนามบินฮาเนดะ, สนามบินนานาชาติชูบุ, สนามบินนานาชาติคันไซ, สนามบินฟุกุโอกะเท่านั้น
รายละเอียด : https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/en/

 


ขอบคุณที่มาจาก JNTO

ดูรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ >> How to enter Japan