ห้างเริ่มจัดเทศกาลฮาโลวีนแล้ว

เทศกาลฮาโลวีนเหลืออีกไม่กี่วัน  ห้างในคานากาวะก็เริ่มตกแต่งสถานที่และเริ่มจัดกิจกรรมต่างๆแล้วค่ะ  เด็กๆชอบมาก  น่ารักมากๆเลย ?