ที่ญี่ปุ่นเริ่มขายสินค้าฮาโลวีนแล้ว

ตอนนี้ตามห้างที่ญี่ปุ่นเริ่มมีสินค้าฮาโลวีนขายแล้วค่ะ พวกขนม เครื่องดื่ม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีมุมให้ถ่ายรูปแบบฮาโลวีนด้วยค่ะ

จากห้างยูเมะทาว์ ทาเคะโอะออนเซนค่ะ