พาชมศาลเจ้าเก่าแก่ในเมืองฮาโกดาเตะ

ศาลเจ้าแห่งนี้ชื่อว่า ฮาโกดาเตะฮาจิมังกู (函館八幡宮) ค่ะ ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาของภูเขาฮาโกดาเตะ ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเมืองฮาโกดาเตะ และเป็นหนึ่งในแหล่งชมวิวยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก

ศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 360 ปี ชาวเมืองเชื่อกันว่าเป็นแหล่งสถิตของเทพเจ้าผู้พิทักษ์บ่อน้ำพุร้อนยูโนะคาวะ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงของเมืองด้วยค่ะ

ศาลเจ้านี้เป็นศาลเจ้าหลวง สัญลักษณ์ของศาลเจ้าคือดอกเบญจมาศสีทอง 16 กลีบ ซึ่งเป็นตราที่ปรากฎอยู่บนปกพาสปอร์ตญี่ปุ่นและเป็นสัญลักษณ์ปนะจำราชวงศ์ญี่ปุ่นด้วยนะคะ