แหลมฮาโดะ

แหลมฮาโดะ (Hado Cape) ตามรอยซีรีย์ STAY ซากะ...ฉันจะคิดถึงเธอ มีสัญลักษณ์แทนความรักยืนยาวและมั่นคง เป็นปูนปั้นสีขาว และข้างๆ กัน มีหอสังเกตการณ์สัตว์น้ำใต้ทะเลลึก 7 เมตร ได้ชมบรรยากาศใต้ท้องทะเล ฝูงปลามากมายผ่านกระจก