ต้นไม้ยักษ์อายุ 3,000 ปี

ต้นการบูรยักษ์ที่ศาลเจ้าทาเคโอะ ที่ว่ากันว่าอายุกว่า 3,000 ปี จากการตรวจสอบวงปี สูงถึง 30 เมตร กว้าง 20 เมตร เลยค่ะ