ตู้กดกาชาปองที่สถานีซากะ

เมื่อวันก่อนไปสถานีซากะมา เจอเขาปรับปรุงมุมหนึ่งของสถานีเป็นมุมกดไข่กาชาปองแบบหลายตู้มากค่ะ ที่พิเศษคือตู้กาชาปองที่เป็นของฝากขึ้นชื่อของคิวชูค่ะ