ไหว้พระใหญ่ Kamakuru

พระใหญ่คามาคุระ (Daibutsu Kamakura) จังหวัดคานากาว่า กับขบวนรถไฟสุดคลาสสิคที่ฟินตลอดการเดินทางกับสภาพแวดล้อมบ้านเมืองจนลืมจุดหมายปลายทาง