[อัพเดท 16 มี.ค.] รวมประกาศจากสายการบินเส้นทางญี่ปุ่น กรณีไวรัสโคโรนา (COVID-19)

รวมประกาศจากสายการบิน เรื่องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/ยกเว้นค่าธรรมเนียม กรณีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เส้นทางญี่ปุ่น **อัพเดท เพิ่มประกาศจากเที่ยวบิน Indirect Flight **


✈️การบินไทย (Thai Airways)
[อัปเดตล่าสุด วันที่ 4 มีนาคม 2563] การบินไทยขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร และ/หรือ เปลี่ยนเส้นทางบิน ดังนี้

เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ สู่ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย


• บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทย และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ ในเส้นทาง ไป - กลับ จากกรุงเทพฯ สู่โตเกียว (นาริตะ/ฮาเนดะ) โอซากา ฟุกุโอกะ นาโกยา ซัปโปโร เซนได โซล ปูซาน ไทเป เกาสง สิงคโปร์ ฮานอย โฮจิมินห์ กัวลาลัมเปอร์ และปีนัง ที่ออกบัตรโดยสารก่อน และ/หรือ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ภายในอายุบัตรโดยสารหรือขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 15 ธันวาคม 2563 โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางตามที่ระบุบนบัตรโดยสาร ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรืออีเมล contact@service.thaiairways.com  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศยกเลิก/ปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน


เส้นทาง ไป - กลับ จากกรุงเทพฯ สู่โตเกียว (นาริตะ/ฮาเนดะ) โอซากา ฟุกุโอกะ นาโกยา ซัปโปโร เซนได  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> www.thaiairways.com

 

✈️Thai Air Asia X
[อัพเดทล่าสุด วันที่ 13 มีนาคม 2563] สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (เที่ยวบิน XJ) ประกาศหยุดบินชั่วคราว เส้นทางเข้าและออกจากไทยสู่เมืองโตเกียว โอซาก้า ซัปโปโร นาโกย่า เเละฟุกุโอกะ  ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม-16 มิถุนายน 2563 (เริ่มกลับมาให้บริการ 17 มิถุนายน 2563) และเส้นทางเข้าออกสู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ หยุดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 17-28 มีนาคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้เเล้ว สามารถรับข้อเสนอทางเลือก ได้เเก่


1.การเปลี่ยนเที่ยวบิน: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ในเส้นทางบินเดิม และมีกำหนดการใหม่ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้น หรือ

2.การเก็บวงเงินไว้ใช้: ผู้โดยสารสามารถเก็บมูลค่าโดยสารของคุณในบัญชีสะสมคะแนน AirAsia BIG สำหรับการเดินทางในอนาคตกับแอร์เอเชียได้ โดยต้องจองที่นั่งใหม่ภายใน 365 วันตามปฏิทินนับจากวันอนุมัติ ทั้งนี้ วันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุได้ หากตารางบินยังมีให้บริการ หรือ


3.การคืนเงิน: ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนได้


สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเส้นทางบินดังกล่าว จะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมลหรือ SMS โดยตรง โดยสายการบินฯ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารอัพเดตข้อมูลการติดต่อได้ทาง “Manage My Booking” ที่ airasia.com เพื่อมั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลที่อัพเดตและถูกต้อง


สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขอรับข้อเสนอ สามารถยื่นคำขอคืนเงินผ่าน AVA ได้ที่ support.airasia.com และกรณีการจองผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้นๆ


ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสิทธิ์และขั้นตอนการรับข้อเสนอของท่านได้ที่ คู่มือการรับข้อเสนอกรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19.


ผู้โดยสารสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ เพิ่มเติม ผ่านTwitter (@AirAsia_Thai) และเฟสบุ้ค (facebook.com/airasia) หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าบน Twitter (@AirAsiaSupport) อีกทั้งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินได้ผ่านช่องทาง “สถานะเที่ยวบิน” ผ่าน airasia.com


สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ขอขอบคุณในความเข้าใจเเละขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> newsroom.airasia.com

 

✈️All Nippon Airways (ANA)
[อัพเดทล่าสุด วันที่ 3 มีนาคม 2563]  ขอขอบคุณที่ท่านเดินทางกับANA เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายการบิน ANA เรียนแจ้งเรื่องการจัดการพิเศษสำหรับบัตรโดยสารที่มีสิทธิ์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์


บัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบิน ANA (หมายเลขบัตรโดยสารขึ้นต้นด้วย 205) ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
[1] ข้อมูลการเดินทางของบัตรโดยสารที่เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ไปยัง ญี่ปุ่น (เส้นทางกรุงเทพฯ – สหรัฐอเมริกา ผ่านสนามบินที่ญี่ปุ่นจะไม่สามารถใช้ได้)
[2] วันที่ทำการออกบัตรโดยสาร: ภายใน และ ก่อน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
[3] วันที่ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยัง ญี่ปุ่นของบัตรโดยสารดั้งเดิม (Original Ticket): ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 - 30 เมษายน พ.ศ. 2563

การจัดการพิเศษสำหรับการเปลี่ยนแปลง และ การขอคืนมูลค่าบัตรโดยสาร


[การเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง]
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางสำหรับบัตรโดยสารทุกประเภทที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขข้างต้น และ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
[1] การเดินทางต้องเสร็จสิ้นภายใน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
[2] ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือ สายการบินได้
[3] เที่ยวบินที่ทำการเปลี่ยนจะต้องเป็นรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) เดียวกันกับที่ระบุในบัตรโดยสารเดิม หากไม่มีที่นั่งว่างในชั้นรหัสโดยสารเดิม ผู้โดยสารอาจได้รับการขอให้เปลี่ยนเที่ยวบินหรือ/และวันเดินทาง
[4] ต้องทำการเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันออกเดินทางของบัตรโดยสารเดิม

[การคืนเงินมูลค่าบัตรโดยสาร]
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการคืนเงินมูลค่าบัตรโดยสาร สำหรับบัตรโดยสารทุกประเภทที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขข้างต้น ผู้โดยสารสามารถดำเนินการขอคืนเงินได้ไม่เกิน 1 ปีกับ 30 วัน นับจากวันที่ออกตั๋ว
※ อาจมีค่าธรรมเนียมบางรายการที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ เช่น ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว เป็นต้น
※ บัตรโดยสารที่ใช้เดินทางไปแล้วบางส่วน ไม่ได้สิทธิ์ในการจัดการพิเศษนี้

ติดต่อ


แผนกสำรองที่นั่งของสายการบิน ANA สาขากรุงเทพฯ (ให้บริการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
โทรศัพท์ : 02-238-5121
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30-17:30 (หยุดทำการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ศูนย์บริการลูกค้าและสำรองที่นั่งระหว่างประเทศของ ANA (ให้บริการภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาอังกฤษ)
โทรศัพท์: 1800-011-254 (ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง) หากท่านไม่สามารถติดต่อหมายเลขนี้ได้ โปรดติดต่อ +81-3-4332-6863 (จะมีค่าบริการโทรระหว่างประเทศไปยังญี่ปุ่น)

※ หากท่านซื้อบัตรโดยสารจากบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว(Travel agency], โปรดติดต่อโดยตรงที่บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวที่ออกตั๋วของท่าน

สายการบิน ANA ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากการบริการในสถานการณ์ช่วงนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> www.ana.co.jp

 

✈️Japan Airlines
[อัพเดทล่าสุด วันที่ 2 มีนาคม 2563] ขอขอบพระคุณในการสนับสนุน JAL อย่างเสมอมา การจัดการพิเศษสำหรับบัตรโดยสารระหว่างประเทศ (การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง / การขอคืนเงิน) ของเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Japan Airlines มีดังนี้

เนื่องจากในขณะนี้ทางคอลเซนเตอร์ JAL มีสายเรียกเข้าเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการล่าช้าในการตอบข้อสงสัย และให้บริการได้อย่างทันท่วงที จึงขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในขณะนี้

※ หากคุณซื้อบัตรโดยสารผ่านตัวแทนการท่องเที่ยว โปรดติดต่อตัวแทนการท่องเที่ยวของคุณ

ประเภทบัตรโดยสาร


บัตรโดยสารของ JAL ที่ออกบัตรโดยสารภายในประเทศไทยโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. เที่ยวบินที่มีการเดินทางเริ่มต้นออกจากประเทศไทย ไปยังเมืองปลายทางประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

 2. วันที่ซื้อ บัตรโดยสารที่ออกก่อน/ภายในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020

 3. วันที่เดินทางขาออก ก่อน/ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน ค.ศ.2020


การขอคืนเงิน / การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง


การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือการขอคืนเงิน ไม่สามารถดำเนินการบนเว็บไซต์ของ JAL ได้ โปรดติดต่อทางคอลเซนเตอร์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 1. ทางสายการบินฯ จะทำการคืนเงินโดยไม่หักค่าธรรมเนียมในการขอคืนบัตรโดยสารใด ๆ ถึงแม้จะเป็นการแจ้งภายหลังการเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร ทางสายการบินฯ จะดำเนินการคืนเงินคุณให้เป็นกรณีพิเศษในช่วงเวลาด้านล่างหากมีผลกับเงื่อนไขข้างต้น
  [ก่อนการเดินทาง] ภายใน 1 ปีและ 30 วันนับจากวันที่ออก
  [หลังจากเริ่มเดินทาง] ภายใน 1 ปีและ 30 วันนับจากวันที่เริ่มเดินทาง

 2. การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
  อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้เพียงครั้งเดียว และวันเดินทางใหม่ทั้งเที่ยวบินไป และเที่ยวบินกลับจะต้องเสร็จสิ้นการเดินทางภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2020


เบอร์ติดต่อ  • ภาษาไทย 0-2131-3300
  เวลาทำการ จ – ศ. เวลา 8:00 - 17:00 น. (ยกเว้นวัน ส. อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 • ภาษาญี่ปุ่น 001800-811-0600
  เวลาทำการ 7:00 - 17:00 น.

 • ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน1800-012-197
  เวลาทำการ 7:00 - 17:00 น.


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> www.th.jal.co.jp

 

✈️Thai Lion Air


[อัพเดทล่าสุด วันที่ 15 มีนาคม 2563]  

ไทย ไลอ้อน แอร์ ประกาศแจ้งหยุดบินชั่วคราว เส้นทางเข้าและออกจากไทยสู่ประเทศจีน และญี่ปุ่น
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ จึงขอประกาศแจ้งการหยุดบินชั่วคราวในเส้นทางบินเข้าและออกจาก สนามบินดอนเมือง สู่ประเทศจีนและญี่ปุ่น (โตเกียว โอซาก้า นาโกย่า เเละฟุกุโอกะ) ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 - 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้เเล้ว สามารถเลือกการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังนี้

1.การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

1.1 ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง

1.2 สายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในครั้งนี้

1.3 สำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินต่อเครื่องไปยัง / มาจาก ประเทศจีน และญี่ปุ่น จะต้องมีรหัสการจองเดียวกันเท่านั้น

1.4 การเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน

1.5 เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 30 กันยายน 2563

2.การเก็บวงเงินไว้ใช้

2.1 ผู้โดยสารสามารถเก็บยอดการสำรองที่นั่งไว้ในบัญชี (Credit Shell) ของสายการบินฯ เพื่อการสำรองที่นั่งครั้งถัดไป ในเส้นทางใดก็ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

2.2 ผู้โดยสารต้องยื่นเรื่องก่อนกำหนดวันเดินทางเดิม และใช้วงเงินในระบบภายใน 90 วันนับจากวันเดินทางเดิม และสามารถใช้สิทธิ์วันเดินทางใหม่ได้ถึง 30 กันยายน 2563

3.การคืนเงิน

3.1 ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวน

 • *กรณีการจองผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองเท่านั้น

 • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด


สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเส้นทางบินดังกล่าว จะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมลหรือ SMS โดยตรง หากผู้โดยสารมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวันเดินทางตามรายละเอียดที่แจ้ง สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง Call center ได้ที่เบอร์ 02 529 9999 หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ประจำท่าอากาศยาน

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอขอบคุณในความเข้าใจเเละขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> www.lionairthai.com

 

✈️Nokscoot นกสกู๊ต
[อัพเดทล่าสุด วันที่ 11 มีนาคม 2563] สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่น

สายการบินนกสกู๊ตขอแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขนโยบายการจองบัตรโดยสารประเภทบุคคล (F.I.T.) ของเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ (DMK)  และญี่ปุ่น (NRT,KIX,CTS) สำหรับผู้ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ NokScoot Call Center เพื่อทำการเลือกเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารดังต่อไปนี้

(1) เปลี่ยนวันเวลาเดินทางในเส้นทางเดิม (Re-book with same origin and destination) ไปยังวันอื่น ๆ โดยเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) ซึ่งได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่รวมค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร (การเปลี่ยนแปลงที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราการจองที่นั่งบนเที่ยวบิน)

โดยที่การเปลี่ยนแปลงการเดินทางในข้อ (1) ผู้โดยสารจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่รวมค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • เส้นทางกรุงเทพฯ-โตเกียว/ โตเกียว-กรุงเทพฯ : ขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 15  ธันวาคม 2563

 • เส้นทางกรุงเทพฯ-โอซาก้า : ขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 5 พฤษภาคม 2563

 • เส้นทางโอซาก้า-กรุงเทพฯ : ขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 6 พฤษภาคม 2563

 • กรุงเทพฯ – ซัปโปโร/ ซัปโปโร – กรุงเทพฯ : ขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 26 เมษายน 2563


(2) เก็บยอดวงเงินเท่ากับมูลค่าของบัตรโดยสารไว้ใช้ (Get a flight credit of the value of the booking) โดยวงเงินดังกล่าว จะไว้ใช้ซื้อบัตรโดยสารในครั้งถัดไปกับสายการบินนกสกู๊ต ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ภายใน 180 วันนับจากวันที่อนุมัติเครดิต และสามารถใช้จองบัตรโดยสารเดินทางวันใดก็ได้ในเส้นทางของสายการบินนกสกู๊ตที่ทำการเปิดจำหน่าย ณ วันที่ทำการจอง

ผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง (Re-book) หรือ เก็บยอดวงเงินเท่ากับมูลค่าของบัตรโดยสารไว้ใช้  (Get a flight credit of the value of the booking)  ต้องแจ้ง Call Center เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการวันและเวลาการเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเดินทาง

ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ NokScoot Call Center เพื่อทำการเลือกเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ ตามเลขหมายด้านล่าง

NokScoot Call Center


ประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ : +66 2 021 0000

 • ภาษาอังกฤษ : เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 • ภาษาไทย: เปิดให้บริการในเวลา 00 น. – 21.00 น. ทุกวัน (ตามเวลาในประเทศไทย)


สำหรับผู้โดยสารที่จองผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวต่าง ๆ ขอรบกวนท่านติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับเที่ยวบินของท่าน

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับสายการบินนกสกู๊ตคือการให้ความสำคัญทางด้านความปลอดภัยและสุขภาพของท่านผู้โดยสาร สายการบินนกสกู๊ตจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อท่าน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านเป็นสำคัญ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>  www.nokscoot.com

สำหรับลูกค้าที่ต้องการขอเก็บยอดวงเงินเท่ากับมูลค่าของบัตรโดยสารสามารถกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มได้ที่ http://bit.ly/XWCredit

 

✈️Peach Air
[อัพเดทล่าสุด วันที่ 6 มีนาคม 2563]

【การระงับเที่ยวบิน หรือ ลดเที่ยวบิน เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื่อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่】


ขอบคุณที่ใช้บริการสายการบินพีช

เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื่อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ทางสายการบินขอระงับเส้นทางบิน หรือ ลดเที่ยวบิน สำหรับบางเส้นทางและนำไปใช้กับกระทรวงการแผ่นดินและโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวเพื่อการเปลี่ยนแปลงแผนเส้นทาง

ทางสายการบิน ต้องขออภัยอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกให้กับลูกค้าที่ทำการจองเที่ยวบินแล้ว
การคืนเงินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินอื่นๆของพีช จะสามารถดำเนินได้สำหรับการจองที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินที่ถูกระงับเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเที่ยวบินที่มีสิทธิ์และเกี่ยวข้องกับรายละเอียดด้านบน วิธีการขอรับเงินคืนและวิธีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

※ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพิเศษในเที่ยวบินที่เปิดให้บริการ กรุณาตรวจสอบจากลิ้งค์ด้านล่าง
https://www.flypeach.com/th/news/20200130

■ เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ได้รับผลกระทบ■ เกี่ยวกับการคืนเงินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินอื่นๆของ พีช


① คืนเงิน
การคืนเงิน กรุณายืนยันการขอคืนเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสายการบิน ในหน้าจัดการการจอง ตามรายละเอียดลิงค์ด้านล่างและทำตามขั้นตอน

* เมื่อลงชื่อเข้าใช้กรุณากรอกรายละเอียดหมายเลขการจองและนามสกุลของผู้โดยสาร
* ไม่มีค่าธรรมเนียมการคืนเงิน

< หน้าจัดการการจอง >
https://ezy.flypeach.com/th/manage/manage-authenitcate

② การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินอื่นๆ สำหรับเส้นทางเดียวกัน สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสายการบิน
โปรดเข้าสู่ "จัดการการจอง" ตามรายละเอียดลิงค์ด้านล่างและทำตามขั้นตอน

* เมื่อลงชื่อเข้าใช้กรุณากรอกรายละเอียดหมายเลขการจองและนามสกุลของผู้โดยสาร
* ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง

< หน้าจัดการการจอง >
https://ezy.flypeach.com/th/manage/manage-authenitcate

โปรดทราบ : สายการบินไม่สามารถชดเชยให้สำหรับวิธีการเดินทางอื่น ๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบินของสายการบินอื่น หรือการขนส่งภาคพื้นดินและโรงแรมรถเช่า ฯลฯ ที่เกิดขึ้นได้

สายการบินพีชต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้ง

【ติดต่อ】


9:00-18:00  365วัน
■ ติดต่อผ่านแชท (ฟรี)
https://support.flypeach.com/hc/th/categories/115000263233
■ ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์(เสียค่าบริการ)
0-2787-3979
[สำหรับประเทศญี่ปุ่น] 03-6731-9246


✈️Scoot[อัพเดทล่าสุด วันที่ 10 มีนาคม 2563]

Customers travelling to Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Macau, Malaysia, Philippines, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Taiwan or Vietnam


Customers affected by entry restrictions to the countries they are travelling to, where applicable (travellers with People’s Republic of China, Iran, Italy, Japan, South Korea passports, Hubei/Zhejiang/Jiangsu-issued passports, and/or those with recent travel history to Mainland China, Hubei, Zhejiang, Hong Kong, Japan, Macau, Taiwan, South Korea, Cheongdo, Daegu, Iran, Azerbaijan or Italy], with travel periods from 23 January – 30 April 2020 (inclusive), who wish to change their travel plans may contact our Facebook page, Weibo page, or Call Centre, to avail of the following options:

 • Re-route to another Scoot destination (travel date up to 31 August 2020], subject to availability. Change fee will be waived, fare difference applies.

 • Re-book the flight to a later travel date (up to 31 August 2020) with same origin and destination, subject to availability. Change fee will be waived, fare difference applies.

 • 100% refund of unused itinerary value via original mode of payment.


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> www.flyscoot.com

 

✈️Vietnam Airlines
[อัพเดทล่าสุด วันที่ 4 มีนาคม 2563]  มาตราการของสายการบินเวียดนาม ประจำประเทศไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิท19 (COVID-19)

สายการบินเวียดนาม ประเทศไทย ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางในเส้นทาง ไปและกลับจากประเทศญี่ปุ่น ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิท 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดและต้องเฝ้าระวัง ทางสายการบินฯ คำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารได้รับจึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารสายการบินเวียดนาม โดยจะทำการยกเว้นค่าธรรมเนียม 1 ครั้ง

สำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ดังนี้

1.บัตรโดยสารสายการบินเวียดนาม (738) ที่เดินทางด้วยสายการบินเวียดนาม เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ สู่ โตเกียว (นาริตะ/ฮาเนดะ) โอซากา ฟุกุโอกะ และ นาโกยา

2.สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารสายการบินเวียดนาม ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ภายในอายุบัตรโดยสาร หรือขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 31 กรกฎาคม 2563

3.การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางใหม่ในเส้นทางบินเดิม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเเต่ละเที่ยวบิน สำหรับกรณีเปลี่ยนเที่ยวบินใหม่อาจจะฟรี​ หรือมีค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร หากมีท่านต้องชำระเพิ่มเติมตามระเบียบเเละเงื่อนไขที่สายการบินฯ กำหนด

? สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนเเปลงเที่ยวบิน ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางตามที่ระบุบนบัตรโดยสาร ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.บัตรโดยสารที่สำรองผ่านหน้าเว็บไซต์ / แอพพลิเคชั่น ของสายการบิน สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ที่สำนักงานสายการบินเวียดนาม ประจำประเทศไทย หรือ onlinesupport@vietnamairlines.com

2.สำหรับบัตรโดยสารที่ออกผ่านเอเจนท์ซี่ กรุณาติดต่อเอเจนท์ซี่เพื่อแจ้งขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

? กรณีมีความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทาง หรือ ขอคืนเงินบัตรโดยสาร จะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามเงื่อนไขบัตรโดยสารที่ระบุไว้

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563

ผู้โดยสารสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศได้ทาง Vietnamairlines.com หรือ Facebook fanpage Vietnam Airlines หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 6554137/38/39/40 ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.

*** เนื่องจากมีผู้โดยสารโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลและเข้ามาที่สำนักงานเป็นจำนวนมากอาจส่งผลให้คุณผู้โดยสารต้องรอสายนาน ทางสายการบินเวียดนามต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ครับ ?

รายละเอียดเพิ่มเติม >> www.facebook.com/VietnamAirlinesTH

 

✈️Singapore Airlines


[อัพเดทล่าสุด วันที่ 12 มีนาคม 2563] Travel Waiver Policy : 

Customers travelling to and from Japan


We will waive change fees for customers with tickets issued on or before 4 March 2020 for travel to and from Japan from 3 March 2020 to 30 April 2020. The new travel date must commence on or before 31 August 2020.

For cancellations, refunds would be in accordance with fare conditions of the ticket(s) purchased.

Customers unable to travel due to entry or transit restrictions


We will waive all cancellation and change fees for customers with tickets issued on or before 3 March 2020 for travel on any Singapore Airlines or SilkAir operated flights from 3 March 2020 to 30 April 2020. The new travel date must commence on or before 31 August 2020.

Customers who booked their tickets through travel agencies are advised to contact their agents for assistance. Customers who booked their tickets directly through Singapore Airlines may contact our reservations team in Singapore at +65 6223 8888.

Customers may also contact our Singapore reservations team through our online form. Due to the high volume of requests, we seek your understanding as it may take longer than usual for our customer service agents to respond to you. We apologise for any inconvenience caused.

Travel agents who require assistance may wish to contact SIA’s local sales offices.

เบอร์ติดต่อสำนักงานประเทศไทย 02 353-6000 จ. ถึง ศ. 08:15 - 17:15 น.
24hours Reservations Call Centre ในสิงคโปร์  +65 6223 8888.

The following flights will be cancelled: https://www.singaporeair.com/saar5/pdf/media-centre/200309flightcanxtable.pdf 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> www.singaporeair.com

 

✈️Air Macau


[อัพเดทล่าสุด วันที่ 10 มีนาคม 2563] มาตราการณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารจากสถานการณ์COVID-19. ✈️✈️✈️ สายการบินแอร์มาเก๊า ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และ การขอคืนเงิน ในเส้นทางออกจาก กรุงเทพฯ ไป มาเก๊า /ไต้หวัน / เกาหลี / ญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่ออกบัตรโดยสารภายในหรือก่อนวันที่ 06 มีนาคม 2563 และมีบัตรโดยสารที่คอนเฟิร์มเที่ยวบินระหว่างวันที่ 06 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หากบัตรโดยสารออกผ่านเอเยนต์ กรุณาติดต่อเอเยนต์ผู้ออกบัตรโดยสารของท่านในการขอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือขอคืนเงิน

หากบัตรโดยสารออกผ่านสายการบิน สามารถขอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือขอคืนเงิน โดยส่งอีเมล์ bkktwn@airmacau.co.th

ติดต่อสำนักงานกรุงเทพ  +662-2864288  จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00 (หยุดทำการวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุด)

รายละเอียดเพิ่มเติม >> สามารถตรวจสอบผ่านหน้าเวปไซต์ สายการบินแอร์มาเก๊า www.airmacau.com.mo

 

✈️Philippine Airlines
[อัพเดทล่าสุด วันที่ 12 มีนาคม 2563]  ???เปลี่ยนวันเดินทางได้หนึ่งครั้งโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเปลี่ยนวันเดินทาง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ถือบัตรโดยสาร สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เนื่องด้วยเหตุการณ์ระบาดของไวรัส โควิด-19 ผู้โดยสารสามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนวันเดินทางได้หนึ่งครั้ง โดยสายการบินฯ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนวันเดินทางตามเงื่อนไขของบัตรโดยสารที่ท่านมีอยู่*

?ทั้งนี้สงวนสิทธ์สำหรับบัตรโดยสารเส้นทางต่างประเทศ ( International flights ) และ/หรือ บัตรโดยสารเส้นทางต่างประเทศเชื่อมต่อกับเส้นทางภายในประเทศฟิลิปปินส์ ที่ให้บริการโดยสายการบินร่วม PAL Express ซึ่งรวมเป็นบัตรโดยสารเดียวกัน ( International flights combined with PAL Express Domestic flights in the same ticket number ) เท่านั้น ไม่รวม บัตรโดยสารที่เดินทางเฉพาะภายในประเทศฟิลิปปินส์ ( Purely Domestic flights )

?โดยบัตรโดยสารเส้นทางต่างประเทศต้องออกก่อน/ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ( ยกเว้นบัตรโดยสารที่เริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่น )

?สายการบินฯ ขอความร่วมมือท่านผู้โดยสารแจ้งความประสงค์เปลี่ยนวันเดินทางใหม่ก่อนวันเดินทางเดิมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยวันเดินทางใหม่จะต้องเปลี่ยนภายในวันหมดอายุของบัตรโดยสารของท่าน

?การเปลี่ยนวันเดินทางโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนวันเดินทางนี้จะครอบคลุมตามชั้นการให้บริการของสายการบินฯ ดังต่อไปนี้ ชั้นธุรกิจ , ชั้นประหยัด พรีเมียม และชั้นประหยัด ซึ่งรวมไปถึงราคาบัตรโดยสารในชั้นประหยัดต่างๆ อาทิ เช่น Regular Economy, Supersaver , Saver และ Value

?ทั้งนี้ขอแจ้งให้ทราบว่า สายการบินฯ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนวันเดินทาง 1 ครั้งเท่านั้น เฉพาะในส่วนของค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง โดยการยกเว้นดังกล่าวนี้ไม่ได้รวมถึงส่วนต่างของราคาบัตรโดยสาร ในกรณีที่วันเดินทางใหม่ของท่านไม่มีราคาเดิมตามที่ปรากฎบนบัตรโดยสารของท่านและค่าธรรมเนียมในการดำเนินการสำหรับการเปลี่ยนวันเดินทางในครั้งถัดไป ทางสายการบินฯ จะดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามปรากฎในเงื่อนไขบัตรโดยสารตามปกติ

?กรุณาแจ้งความประสงค์หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางใหม่ ทางช่องทางต่อไปนี้
1.บัตรโดยสารที่ออกตรงผ่านทางสายการบิน / หรือสำนักงานออกบัตรโดยสาร ส่งอีเมลมาที่ ticket@palbkk.com แจ้งหมายเลขการจอง และวันเดินทางใหม่ พร้อมแนบหน้าพาสปอร์ต (ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ โดยแจ้งรายละเอียดอื่นๆ ทางอีเมล)
2.บัตรโดยสารที่ออกผ่าน Online travel Agent หรือตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร ให้ติดต่อกลับไปยังเว็ปไซต์หรือตัวแทนที่ท่านทำการจองบัตรโดยสาร

?รายละเอียดเพิ่มเติม โทร สำนักงานบัตรโดยสาร กรุงเทพ 02 – 633 5713 – 4
(เนื่องจากขณะนี้มีผู้โดยสารติดต่อทางโทรศัพท์เข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกผู้โดยสารที่เดินทางเดือนเมษายนเป็นต้นไป และต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง โปรดติดต่อผ่านช่องทางอีเมล)

รายละเอียดเพิ่มเติม >>  www.facebook.com/palbangkok,    www.philippineairlines.com

 

✈️China Airlines


[อัพเดทล่าสุด วันที่ 12 มีนาคม 2563]  สำหรับท่านผู้โดยสารที่มีการสำรองที่นั่งไว้ แล้วไม่แน่ใจในสถานะการบินหรือข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ สามารถเช็คข้อมูล ล่าสุด ตามลิ้งด้านล่าง ได้ครับ ขอบคุณครับ

https://news.china-airlines.com/emer_area/info_en.aspx

ณ ตอนนี้มีการยกเลิกเที่ยวบินในเดือนมีนา - เมษา ผู้โดยสารท่านใดได้รับข้อความการเลื่อนเที่ยวบิน สามารถขอคืนตั๋วโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการคืนตั๋ว สามารถทำผ่าน


1. ติดต่อผ่านเอเย่นต์ที่ท่านทำการจองหรือออกตั๋ว

2. ในกรณีที่ออกตั๋วผ่านทางเว็บไซต์สายการบิน สามารถเข้าไปขอคืนตั๋วผ่านลิ้งค์ (โดยทำคืนได้รอบละใบนะครับ เช่น ถ้ามี 2 คน ต้องทำ 2 รอบนะครับ)

https://www.china-airlines.com/tw/en/booking/manage-booking/refund

โดยใส่เหตุผล "Flight cancel"

ส่วนผู้โดยสารท่านใดถือตั๋วในเส้นทาง ญี่ปุ่น สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ฟรี 1 ครั้งโดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- มีวันเดินทางเดิม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เม.ษ. 2563
- โดยตั๋วต้องออกก่อนหรือภายในวันที่ 24 ก.พ. 2563
- ในกรณีที่วันเดินทางใหม่มีราคาสูงขึ้น ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่าง
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/chinaairlines.bkk/posts/2889396737840585


【to/from Singapore/ Japan/ Germany/ France/ Spain/ Netherlands/ Austria/ Iceland/ Switzerland/ Norway/ Sweden/ Belgium/ Denmark】 1. Eligibility: Passengers holding CI/AE valid tickets with confirmed bookings on CI/AE flights to/from Singapore/Japan/Germany/France/Spain/Netherlands/Austria/Iceland/Switzerland/Norway/Sweden/Belgium/Denmark which operate normally, and departure date qualified the following date range:
  a. Tickets issued on/before 24FEB20 to/from Singapore and original travel date between 11FEB20-30APR20
  b. Tickets issued on/before 24FEB20 to/from Japan and original travel date between 22FEB20-30APR20
  c. Tickets issued on/before 07MAR20 to/from Germany/France/Spain and original travel date between 07MAR20-30APR20
  d. Tickets issued on/before 11MAR20 to/from Netherlands/Austria/Iceland/Switzerland/Norway/Sweden/Belgium/Denmark and original travel date between 11MAR20-30APR20

 2. Application Date: Must file applications on/before 30APR20.

 3. Rebooking/Reissue/Reroute:
  a. Any fare/tax differences incurred by rebooking on different travel date/booking class /rerouting shall be paid by passengers and the reissue charge shall be waived only once.
  b. Ticket issued on CI website please contact China Airlines branch office or Call Center to change booking.

 4. Refund: Refund penalty will be charged according to original ticketing rule.

 5. Not applicable:
  a. Passengers holding other airlines’ tickets shall comply with other airlines’ ticket rule.
  b. Discount tickets are not applicable for the principles. Group tickets please contact your agency.


For the details please contact your travel agency or CI/AE branch office.

ติดต่อสำนักงานกรุงเทพ


โทร: 66-2-250-9898
สายด่วนการบริการ: 66-2-250-9888
เวลาทำการ: Monday to Friday 08:30 - 17:30
อีเมล: bkkrrci@china-airlines.com

รายละเอียดเพิ่มเติม >> www.china-airlines.com

 

✈️Korean Air
[อัพเดทล่าสุด วันที่ 12 มีนาคม 2563] 

■ Ticket Change/Refund Guideline


1. Passengers with entry restriction regarding novel coronavirus

   * Strongly recommended reviewing the latest entry requirements of your destinations.
* The immigration authorities of each country can provide you with more information.


2. Travel Date : ~ June 30, 2020

3. Applicable Charges

 • Waiver for refund penalty • Permission of date/itinerary changes. Reissue penalty shall be waived once. (any fare differences should be collected)
  ※ Aside from entry restrictions, in case of traveling from Philippines, Thailand (issued on/before March 9) reissue penalty shall be waived once. • Waiver on fare difference
  a. Required reissue to origin ticket destination due to entry restriction (not applied for fully unused ticket)
  b. Denied boarding passengers due to COVID-19 such as registering a higher temperature.
  c. Required reissue due to allowed entry(*) only for the designated airport (**) in the United States.
      * United States citizen holding a United States Passport, Lawful permanent residents of the United States holding a Permanent Resident etc
  ** Los Angeles(LAX], New York/John F. Kennedy(JFK], New York/Newark Liberty(EWR], San Francisco(SFO], Chicago/O`Hare(ORD], Seattle(SEA], Atlanta(ATL], Honolulu(HNL], Washington/Dulles(IAD], Dallas/Fort Worth(DFW], Detroit(DTW)


■ Contact for ticket changes/refunds


ศูนย์สำรองที่นั่ง +66-2-620-6900  เวลา จันทร์-ศุกร์ 08:30 ~ 17:30 / เสาร์ 08:30 ~ 12:00

สำนักงานกรุงเทพ +66-2-620-6999  เวลา จันทร์-ศุกร์ 08:30 ~ 17:30

■ Suspended/Reduced Routes Information


Route : Narita, Busan-Narita, Haneda, Gimpo-Haneda, Nagoya, Busan-Nagoya, Fukuoka, Busan-Fukuoka, Osaka, Gimpo-Osaka, Sapporo, Okinawa, Aomori, Niigata, Komatsu, Kagoshima, Okayama  รายละเอียดเพิ่มเติม >>  www.koreanair.com

ข้อมูลเพิ่มเติม >> www.koreanair.com