เที่ยวเมืองเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าที่สุดของญี่ปุ่น เมืองอาริตะ

เมืองอาริตะ (Arita city) จังหวัดซากะ (Saga) มีอายุกว่า 400 ปี เป็นแหลังกำเนิดของเครื่องปั้นดินเผาในญี่ปุ่นค่ะ มีทั่งเหมืองเก่าที่เคยใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เป็นเมืองเล็กๆน่ารักที่เดินเที่ยวได้ทั้งวันเลยค่ะ