เดินเล่นที่ Arita Porcelain Park

พระราชวังเล็กๆ นี้เลียนแบบมาจากพระราชวังสวิงเกอร์ เมืองเดรสเดน ประเทศเยอรมันนี

Arita Porcelain Park ตั้งอยู่ที่เมืองอาริตะ เป็นเมืองเครื่องปั้นดินเผาโบราณของญี่ปุ่นค่ะ