หิมะเดือนเมษา

แม้ว่าจะล่วงเข้าสู่กลางเดือนเมษายนแล้ว แต่ที่ฮอกไกโดนั้น บนภูเขายังมีหิมะปกคลุมอยู่ค่ะ อุณหภูมิพื้นราบวันนี้ อยู่ที่ 6 องศา เย็นสบายมากๆ