ศาลเจ้ายูโทะคุอินาริ

Posted by :

ศาลเจ้ายูโทะคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) อธิษฐานขอพรให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจการค้า การเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร และความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้าน คู่เมืองซากะ ศาสนาพุทธนิกายชินโต ติดอันดับศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศ

Comment here

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง