เดินเล่น ณ ที่ราบสูงยุโนะมารุ และ สวนคาซาวะ

 • Posted by :
  JGBTHAI
  JGBTHAI

  ชื่อสถานที่ :  ที่ราบสูงยุโนะมารุ และ สวนคาซาวะ
  ประเภท : ท่องเที่ยว
  ที่อยู่ : Yunomaru kogen, Tomi-shi, Nagano, Japan
  เว็บไซต์ : http://www.qkamura.or.jp/en/news/detail.asp?id=111
  จังหวัด : จังหวัดนางาโนะ

  ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม จะมีการจัดทัวร์เดินเล่น โดยจะมีไกด์แนะนำจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของที่ราบสูงคาซาวะในทุกฤดูกาล (ไกด์จะแนะนำเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

  1. วันที่ 10 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน : เดินเล่นสัมผัสการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลจากฤดูใบไม้ผลิ ถึงช่วงต้นฤดูร้อน ชมความสวยงามของต้นเมเปิ้ล ลัดเลาะไปตามลำธาร และเดินเล่นรอบๆ “น้ำตกทามะดาเระ” ภายในสวนของโรงแรมคิวกะมุระ

  2. วันที่ 21 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม : “เดินเล่นชมดอก Renge Azalea ณ ที่ราบยุโนะมารุ”
  เดินชมดอก “Renge Azalea” ซึ่งได้รับการสงวนตามกฎหมายของประเทศ ที่บานอย่างงดงามกว่า 6 แสนต้น ณ ที่ราบยุโนะมารุ

  ค่าเข้าชม : 500 เยน
  ออกเดินทางจากโรงแรมคิวกะมุระ คาซาวะ โคะเท็น เวลา 9.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

  1423808065_2

  1423808065_3

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง