Uber Eat ใน Kanazawa เปิดแล้วนะ!!!

เปิดแล้วสำหรับ Uber Eat ในคานาซาว่าค่ะ

แต่ตอนนี้ยังมีบริการส่งแค่รอบศูนย์กลางเมืองคานาซาว่าเท่านั้น

มีบริเวณสถานีคานาซาว่าไปถึงบริเวณปราสาทเคนโรคุเอนเลยค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม(ภาษาญี่ปุ่น) ตรวจสอบได้ที่

https://ubakatu.com/kanazawa/

บริเวณฮิกาชิชายะ
บริเวณในตัวเมืองใกล้สวนเคนโรคุเอนก็สามารถสั่ง Uber Eat ได้ค่ะ
บริเวณสถานีคานาซาวา

บริเวณในเมืองคานาซาว่าค่ะ

Comment here

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง