บรรยากาศ Supermarket ณ คะมะคุระ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ Covid – 19 ในประเทศญี่ปุ่นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นไม่มีกฎหมายบังคับให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้าน ทำได้เพียงขอความร่วมมือจากประชาชนให้เว้นระยะ และอยู่ห่างกันสักนิด รวมถึงการออกมาจับจ่ายซื้อของก็ขอให้เว้นระยะการ Shopping คือ 1 ครั้ง เว้นไป 3 วัน ค่อยออกมาใหม่

ทางบ้าน Kamakura International House ก็ขอนำภาพบรรยากาศของ Supermarket แห่งหนึ่งในเขตคะมะคุระ จ.คะนะงะวะ มาให้ดูกันค่ะ

ทุกคนจะต้องเว้นระยะห่างกัน จะเห็นว่าทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกมาซื้อของด้วย

 

มีป้ายขอความร่วมมือทั้งภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ และมีเส้นระยะให้ทุกคนยืนห่างกันแบบชัดเจน

 

ทุกครั้งที่ออกมา Shopping ก็จะใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าที่ทำขึ้นเอง
🙂 รูปผู้เขียน และเจ้าของบ้าน Kamakura International House หน้า Supermarket

Comment here

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง