รถไฟชินคันเซ็น เตรียมคิดค่าเก็บกระเป๋าเดินทาง 1000 เยน! หากไม่ได้จองล่วงหน้า เริ่มพฤษภาคม 2020

Posted by :

นักเดินทางเช็คข่าวด่วน! ตั้งแต่ พฤษภาคมปี 2020 ** อัพเดทล่าสุด เริ่มกฏนี้วันที่ 20 พฤษภาคม 2020 เป็นต้นไป ** สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถไฟชินคันเซ็น (Shinkansen) พร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เกินขนาด (Oversized baggage) ที่มีขนาดระหว่าง 160 – 250 เซนติเมตร จะต้องมีการจองที่นั่งพร้อมพื้นที่เก็บกระเป๋าเดินทางล่วงหน้า  เพื่อรับกับจำนวนผู้โดยสารที่มีมากขึ้นในช่วงโตเกียวโอลิมปิก/พาราลิมปิก 2020 นี้

เฉพาะใน 3 เส้นทางคือ

 • เส้น Tokkaido Shinkansen ที่เดินทางระหว่างโตเกียวถึงชินโอซาก้า (Shin Osaka)
 • เส้น Sanyo Shinkansen ที่เดินทางระหว่าง ชินโอซาก้า (Shin Osaka) ถึงฮากาตะ ฟุกุโอกะ (Hakata, Fukuoka) และรวมถึงฮิเมจิ (Himeji) และฮิโรชิม่า (Hiroshima)
 • เส้น Kyushu Shinkansen ที่เดินทางระหว่าง ฮากาตะ ฟุกุโอกะ (Hakata, Fukuoka) ถึงคาโกชิม่า โจว (Kagoshima Chuo)

สำหรับที่นั่งสำหรับผู้เดินทางที่มีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เกินขนาดนั้น  จะให้นั่งในพื้นที่ Oversized baggage area ซึ่งอยู่แถวสุดท้ายของแต่ละตู้ในขบวนรถชินคันเซ็น  ซึ่งจะมีพื้นที่วางกระเป๋าใบใหญ่ด้านหลังที่นั่ง  ทั้งนี้ในตู้ธรรมดาจะมี 5 ที่นั่ง ส่วนในตู้แบบ First Class / Green Cars จะมี 4 ที่นั่งต่อแถว  หรือวางในมุมพิเศษพร้อมที่ล็อคที่จะมีการติดตั้งเพิ่มเติม

รถไฟชินคันเซ็น เตรียมคิดค่าเก็บกระเป๋าเดินทาง 1000 เยน! หากไม่ได้จองล่วงหน้า

รถไฟชินคันเซ็น เตรียมคิดค่าเก็บกระเป๋าเดินทาง 1000 เยน! หากไม่ได้จองล่วงหน้า

ตู้รถไฟธรรมดา
ตู้รถไฟกรีน

 

วิธีการจองพื้นที่เก็บกระเป๋า Oversized baggage

ถ้าท่านมีกระเป๋าใบใหญ่เกินขนาด  ให้ทำการจองที่นั่งรถไฟชินคันเซ็นพร้อมพื้นที่เก็บกระเป๋าล่วงหน้า  โดยผ่านแอพลิเคชั่น Smart EX หรือ Shinkansen Express Ride หรือจองที่ Ticket Office ของสถานี JR ได้ ซึ่งจะต้องบอกเจ้าหน้าที่ในขณะที่ซื้อตั๋วรถไฟด้วยว่ามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่  **หากไม่ได้จองล่วงหน้าจะโดนเรียกเก็บ 1,000 เยนต่อใบ

รถไฟชินคันเซ็น เตรียมคิดค่าเก็บกระเป๋าเดินทาง 1000 เยน! หากไม่ได้จองล่วงหน้า

 

วิธีการวัดขนาดกระเป๋าว่าของเราเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เกินขนาด (Oversized baggage) หรือไม่

คำนวณจากความยาวรวมของด้าน กว้าง + ยาว + หนา ผลรวมเป็นเซ็นติเมตร

รถไฟชินคันเซ็น เตรียมคิดค่าเก็บกระเป๋าเดินทาง 1000 เยน! หากไม่ได้จองล่วงหน้า

 • หากขนาดรวมน้อยกว่า  160 ซม. ไม่ต้องจอง ล่วงหน้า ไม่เสียเงินเพิ่ม  และให้วางกระเป๋าไว้ที่วางสัมภาระเหนือที่นั่ง

รถไฟชินคันเซ็น เตรียมคิดค่าเก็บกระเป๋าเดินทาง 1000 เยน! หากไม่ได้จองล่วงหน้า

 • หากขนาดรวม ระหว่าง 160-250 ซม. ต้องจองล่วงหน้าจากเคาน์เตอร์หรืออินเทอร์เน็ต ตามช่องทางที่แจ้งข้างบน หากไม่ได้จองจะต้องจ่าย 1,000 เยนต่อใบ และต้องเก็บกระเป๋าไว้ในที่โซน Oversized baggage area เท่านั้น
 • หากขนาดรวมมากกว่า 250 ซม. **ห้ามนำขึ้นรถไฟ

ข้อกำหนดอื่นๆ เพิ่มเติม

 • อุปกรณ์กีฬา รถเข็นเด็ก เครื่องดนตรีขนาดใหญ่ สามารถนำขึ้นรถไฟได้แต่ต้องทำการจองล่วงหน้าเช่นเดียวกับกระเป๋าใบใหญ่เกินขนาด
 • ที่วางกระเป๋าด้านหลังสุด หรือ Oversized baggage area จะไม่สามารถวางกระเป๋าหรือสัมภาระของผู้โดยสารคนอื่นๆ ได้อีกต่อไป เพราะจะสำรองไว้เฉพาะผู้ที่จองที่วางกระเป๋ามาแล้วเท่านั้น
 • จำกัดจำนวนกระเป๋าเดินทางและน้ำหนักเหมือนเดิม คือ คนละ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ไม่ใช่รถไฟชินคันเซ็นทุกคันจะมีพื้นที่วางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เกินขนาด สำหรับตู้ที่นั่งแบบ non-reserved car จะไม่มีที่นั่งพร้อมที่วางกระเป๋าใบใหญ่เกินขนาด Oversized baggage area สำหรับรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมจะประกาศอีกครั้งในเดือนเมษายน 2020
 • ถึงแม้ว่าจะมีกระเป๋าเดินทางที่ไม่ใช่ใบใหญ่ แต่ก็สามารถจองที่นั่งพร้อมที่วางกระเป๋าใบใหญ่เกินขนาดได้  ในกรณีที่สัมภาระของคุณต้องใช้พื้นที่มากกว่าปกติ เช่น รถเข็นเด็ก หรือเดินทางพร้อมกับคนที่มีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เกินขนาด  อย่างไรก็ตามอยากแนะนำให้นั่งในที่นั่งจองที่อื่น  เพราะจำนวนที่นั่งของผู้ที่มีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เกินขนาดนั้นมีจำกัด

 

ข้อมูลเพิ่มเติมและที่มา

global.jr-central.co.jp

soranews24.com

Comment here

บทความของนักเขียน


ดูบทความของนักเขียนทั้งหมด