Ohanami at Ueda castle

Posted by :

ซากุระที่เมืองนากาโน จะบานช้ากว่าโตเกียวประมาณ 2 สัปดาห์ หน้าและรอบๆ ปราสาทอุเอดะ (Ueda Castle) จะกลายเป็นทุ่งสีชมพูหวานแหวว

เป็นปราสาทที่ยังเหลือซากเล็กไว้ให้ชมความสวยงาม

เพื่อนสามารถเดินทางมาจาก Nagano station เพียง 10 นาที ด้วย shinkansen หรือ 40 นาที ด้วย local train มาลงที่ Ueda station

Comment here

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง