ซากปราสาทโอกะและซากุระ 2020

Posted by :

เชิญชมความงดงามของซากุระบานหลายร้อยต้นที่ซากปราสาทโอกะ (Oka Castle Ruins) อ.ทะเคตะ จ.โออิตะ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม เป็นต้นไป


Comment here

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง