มีสินค้าญี่ปุ่นอะไรบ้างที่ถูกจำกัดการซื้อในช่วง Covid -19

Posted by :

สินค้าที่ต้องมีการจำกัดการซื้อในช่วงนี้ เช่น สบู่ล้างมือ ทิชชู่เปียกแบบมีแอลกอฮอล์ ถุงมือยาง ปรอทวัดไข้ เป็นต้น


Comment here

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง