ไปไหว้บรรพบุรษแบบญี่ปุ่น

เทศกาลโอบ้ง お盆 หรือเทศกาลไหว้บรรพบุรุษที่ญี่ปุ่น

คนในครอบครัวจะนำดอกไม้และ きりこ คิริโคะ หรือแผ่นไม้เขียนเป็นคำสวดและด้านหลังจะเขียนชื่อเราไว้

เอามาวางหน้าหลุมศพและไหว้หลุมศพค่ะ

นี่คือคิริโคะ เป็นการบอกวิญญาณบรรพบุรุษว่าเรามาเคารพหลุมศพแล้วนะ

นี่เป็นหลุมศพแบบโบราณของบ้านเราค่ะ

คุณยายญี่ปุ่นบอกว่าหลุมนี้อายุมากกว่าร้อยปีแล้วค่ะ

มีดอกไม้มาวางหน้าหลุมศพด้วยค่ะ

นี่เป็นเหมือนสุสานของหมู่บ้านเราค่ะ

บ้านแต่ละหลังจะมีสุสานเป็นของตัวเองค่ะ

หมู่บ้านนี้มีทั้งหมด 7 หลัง จึงมีสุสาน 7 อันค่ะ

เราจะทำการแขวนคิริโคะไว้หน้าหลุมศพแบบนี้ค่ะ

แต่พอหมดโอบ้ง เราก็จะเก็บเอามาเผาค่ะ


Comment here

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง