สมัครสมาชิกลด 10%

48 ก.ม.
ถึงสนามบินนิวชิโตเสะ

1 ก.ม.
ถึงสวนโอโดริ

290 ม.
ถึงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินซูซูกิโนะ

4 ก.ม.
ถึงจุดขึ้นกระเช้าภูเขาโมอิวะ