ผู้รายงานอัพเดทเรื่องราว ข่าวสารเกี่ยวกับญี่ปุ่นรอบๆตัวคุณ
ในสังกัดจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ พร้อมทั้งส่งข่าวให้กับกองบรรณาธิการ
เพื่อพิจารณาเผยแพร่ต่อไป

ต้องเป็นคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น หรือไม่มีกำหนดการเดินทางออกจากญี่ปุ่นภายในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนข้างหน้า

ต้องมีบัญชีธนาคารในประเทศไทย ที่สามารถรับเงินเข้าได้

สามารถส่งข้อมูลอัพเดทเรื่องราว ข่าวสารเกี่ยวกับญี่ปุ่นรอบๆตัวคุณ ในสังกัดจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ (12 เรื่อง/เดือน)

คอนเทนต์จะประกอบด้วยรูปภาพ 4 รูป พร้อมรายละเอียด 100 ตัวอักษร

ต้องทำการส่งคอนเทนต์เข้ามา 12 เรื่อง ในระยะเวลาที่กำหนด 1 เดือน ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ค.

สามารถส่งคอนเทนต์เข้ามาวันละกี่คอนเทนต์ก็ได้ หากมีคอนเทนต์ใดได้รับการเผยแพร่จะถือว่าผ่าน

ผู้ที่ส่งและได้รับการตรวจสอบให้เผยแพร่ครบทั้ง 12 คอนเทนต์ จะได้จะค่าตอบแทน 3,000 เยน และมีสิทธิ์เป็น 1 ในผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือก

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ทางทีมงาน Japan Guide Book จะประกาศผลและทำการติดต่อไป เพื่อยืนยันตัวตน

สามารถสมัครได้และส่งเรื่องเข้ามาได้ ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ค.

เบื้องต้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินทั้งหมด 2,000 เยน ในครั้งแรก

ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น JGB reporter จะได้รับการเซ็นต์สัญญาข้อตกลงกับทางบริษัท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เงื่อนไขไม่ผูกมัด

จะได้รับสิทธิ์การได้รับการจ้างงานประจำจังหวัด (กรณีมีงานจ้างในจังหวัดนั้นๆเข้ามา หรือจังหวัดใกล้เคียง กรณีที่ตัวแทนของจังหวัดนั้นๆไม่สามารถทำภารกิจได้)

จะได้รับสิทธิ์เป็นผู้แนะนำสินค้าประจำจังหวัด พร้อมได้รับรายได้จากการขายสินค้า/ชิ้น (จะต้องเป็นผู้นำสินค้ามาลง คล้ายพรีออเดอร์)

จะต้องส่งคอนเทนต์ 1-4 เรื่อง/เดือน โดยได้รับค่าตอบแทน 350 เยนต่อ 1 เรื่อง
พิเศษ!!
- หากทำคอนเทนต์ส่งครบ 5 เรื่อง จะได้รับค่าตอบแทนไปเลย 2,000 เยนในเดือนนั้น
- หากทำคอนเทนต์ได้มากกว่า 5 เรื่อง/เดือน คอนเทนต์ต่อไปจะได้รับค่าตอบแทน 350 เยน/เรื่อง (ส่งได้สูงสุด 10 เรื่อง)

รายได้จะถูกตัดเข้าบัญชีธนาคารไทยที่นักเขียนใช้ยืนยันรับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Page :Japan Guide Book (JGBTHAI)
ลงทะเบียนสมัครที่นี่