รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม “Kanagawa Night : Wonderful Memory of Kanagawa” ฟรี! 42 คู่ (84 ท่าน)

Posted by :

รายชื่อผุ้โชคทีได้รับเชิญไปร่วมงาน มีดังต่อไปนี้

พิชญ์สินี ลู่สุวรรณเลิศ – ณัฎฐ์ธนิก ลู่สุวรรณเลิศ
Phobchok Ploymukda – Matsaya Koetphan
กฤษณะ แสงเพ็ชร – crazycatza
นภาพร สิรภัทรเมธา – Panthee promvongsanon
ธัญญภรณ์ ธรรมนารักษ์ – นงนุช ภัทรพงศ์พันธ์
Sujira Rodchuer – Yuko Saruta
ชื่นบุญ เอื้อเสถียรพงศ์ – Suyada Viriyaloetvit
Pinthong Tonrub – Piboonporn Wongsuannoi
สาธิต อิ่มใจ – Jib Orawan
วรารัตน์ รอดเชื้อ – ไพศาล บินนาแซ
รัตน์เกล้า วัฒนกิจ – Surasak Sawadee
ภัทรชัย ม่วงสุนทร – nattajaree.pongpakawat
วิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์ – ratch srisawat
ชนัญชิตา บุญจันทร์ – ยศสิริ เภสัตเวช
pramote trihatthasap – FB/profile.php?id=100000881493650
มะลิ ตั้งสุวรรณ – Kla Tangsuwan
ณัฐธิดา เกิดแล้ว – trinset.weeraphan
ธนกฤตา นุ่มสารพัดนึก – ภานุวัฒน์
ภัสราภรณ์ ฉันทรัชดา – nuttapong pong
ภวพล โรจน์คุรีเสถียร – ducky.dardarz
พัณฑิตา เนื่องสกุล – numickiiz
อรุณพร พฤกษ์ภัทรานนต์ – ณัฐวุฒิ ชัยช่อฟ้า
จิรพงษ์ จิรวรพัฒน์ – Rotsukon M.
Songwit Assawamateerungrot – วีระชาติ
kamonbhat Raksuan – Hirun Ya
ญาณิภา โกวิทอิสริยะ – bp_luvy
นพปฎล วิศิษฐ์กิจการ – khunnuyim.sunshine
kunnapat Wannanirut – Sarocha Chareyalerpongsa
ยอดเฉลิม เชิญศิริดำรงค์ – Paii Khemachart
ศิวภรณ์ มโนมัยสันติภาพ – SunShiRokong
ทิพวิมล ไตรกูล – ณัฐวุฒิ ธีรจารุกุล
สุเทพ เตรียมวิทยา – แก้วตา เตรียมวิทยา
noppadon sampalin – Dk duke
ระวิวรรณ เขียวหนู – patto52jp
นงนุช แก้วมงคล – Sittipun Satchavit
Sureerat Jampatong – Chanapol Intasiri
Suppanuch Sukparungsee – Choltit Rattanasetyut
มนทิรา รอบคอบ – Surachet Robkob
นางสาวศุภิสรา แย้มมณี – วรัชญ์ มหาทุมะรัตน์
พสิษฐ์ สถะบดี – ชญานิษฐ์ สถะบดี
ณัฐกุล อาชวกุลเทพ – Nan Light
นวลหง วัฒนกิจเจริญ – Chanya warat

*ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นได้*

ทางเราจะส่ง sms ไปให้ทางโทรศัพท์ หรือ Whattapp (เฉพาะผู้โชคดีเท่านั้น คนที่จะพาไปด้วยจะไม่ได้รับข้อความ) เมื่อได้รับแล้วขอให้ส่ง sms เพื่อยืนยันสิทธิ์ของทั้งผู้โชคดีและคนที่จะพาได้วย ภายในวันที่ 15 พ.ย. 56 เวลา 17.00 น. หากไม่ส่ง sms มายืนยัน ทางเราจะขอยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 21 พ.ย. 56 เวลา 19.00 – 21.00 น.

ผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมงานสามารถมาลงทะเบียนที่หน้างาน เวลา 18.30-19.00 น.

สถานที่จัดงาน : The Connecion ติดสถานี MRT ลาดพร้าว(ทางออก4)
*** สามารถจอดรถได้ที่ The Connecion ***

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับ 🙂

Comment here

บทความของนักเขียน


ดูบทความของนักเขียนทั้งหมด

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง