person placeholder

Peacezillala

เกี่ยวกับนักเขียน

ใช้ชีวิตอยู่ที่โตเกียวมา 5 ปี ชอบหาของอร่อยๆโดยเฉพาะของหวานอยู่เป็นประจำ ชอบแหล่งเมืองเก่า และยังตื่นเต้นทุกครั้งเวลาได้ออกไปเที่ยว ;)

Writer : 1 บทความ

Reporter : 0 บทความ

Writer content

Reporter content

นักเขียนคนใดมียอดวิวรวมบทความทั้งหมดของตนเองโดยนับยอดวิวเฉพาะในเดือนนั้นๆของบทความทั้งหมด ติด 1 ใน 3 รับไปเลย Top-up เงินสะสมในเดือนนั้นๆ ** ยอดจะเริ่มนับใหม่ทุกๆเดือน

นักเขียนที่มีผลงาน


  :  1 บทความ
  :  12 บทความ
  :  1 บทความ
  :  54 บทความ
  :  1 บทความ
FreeCurrencyRates.com
Copyright @ 2019 JGB (Japan Giude Book)