person placeholder

aeklama

เกี่ยวกับนักเขียน

เป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับ ชอบท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ถ้าหากมีเวลาว่างช่วงไหนก็จะหาเวลาไปเที่ยวครับ

Writer : 3 บทความ

Reporter : 0 บทความ

Writer content

Reporter content

นักเขียนคนใดมียอดวิวรวมบทความทั้งหมดของตนเองโดยนับยอดวิวเฉพาะในเดือนนั้นๆของบทความทั้งหมด ติด 1 ใน 3 รับไปเลย Top-up เงินสะสมในเดือนนั้นๆ ** ยอดจะเริ่มนับใหม่ทุกๆเดือน

นักเขียนที่มีผลงาน


  :  12 บทความ
  :  1 บทความ
  :  1 บทความ
  :  1 บทความ
  :  27 บทความ
FreeCurrencyRates.com
Copyright @ 2019 JGB (Japan Giude Book)