person placeholder

Bento Lover

เกี่ยวกับนักเขียน

Bento Lover สาวไทยผู้มีใจรักการทำเบนโตญี่ปุ่นจนมีช่องสอนทำเบนโตของตัวเอง อาศัยอยู่ในเมืองออนเซนเล็กๆจังหวัดซากะ

Writer : 171 บทความ

Reporter : 95 บทความ

Writer content

Reporter content

นักเขียนคนใดมียอดวิวรวมบทความทั้งหมดของตนเองโดยนับยอดวิวเฉพาะในเดือนนั้นๆของบทความทั้งหมด ติด 1 ใน 3 รับไปเลย Top-up เงินสะสมในเดือนนั้นๆ ** ยอดจะเริ่มนับใหม่ทุกๆเดือน

ยอดชมสูงสุดในเดือน Oct, 2023

กิจกรรมเดือน Oct, 2023 เหลือเวลาอีก :


ดูนักเขียนทั้งหมด
Copyright @ 2019 JGB (Japan Giude Book)