เมืองโตเกียวในยุคปัจจุบัน เทียบกับเมื่อเกือบ 50 ปีก่อน

     เป็นเรื่องธรรมชาติที่เมืองใหญ่ๆ บนโลกนั้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะลอนดอนยันกรุงเทพ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกรุงโตเกียวที่หลังจากสิ้นสุดสงครามครั้งที่สอง ก็ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมากจนน่าตกใจและปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงที่ทันสมัยมากๆ วันนี้ก็สภาพเมืองโตเกียวเมื่อสมัยเกือบ 50 ที่แล้วมาเทียบกับในปัจจุบันว่ามันมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนเรา ไปดูกัน


สถานีรถไฟชินจูกุ


ปี 1963


shin1


ปี 2011


shin2


ย่านชิบุย่า


ปี 1974


shibu1


ปี 2011


shibu2


ย่านกินซ่า


ปี 1970


gin1


ปี 2015


gin2


ย่านอาคารสำนักงานบริหารมหานครโตเกียว


ปี 1962


me1


ปี 2014


me2


สถานีชิมบาชิ


ปี 1965


shim1


ปี 2011


shim2


สถานียูระคุโช


ปี 1963


yu1


ปี 2011


yu2


ข้อมูลและภาพจาก


2ch
kotaku