ทอฝัน แซ่ลี (ปัน)

“ก่อนฝึกงานสกิลเลเวลหนึ่ง ฝึกไปแป๊บนึงเหาะทะยานไปถึงเลเวลสิบ”

รู้สึกโชคดีมากๆที่เลือกมาฝึกงานที่นี่ พี่ๆที่ฝึกงานใจดี เป็นกันเอง และพร้อมช่วยเหลือให้เราได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานของเราได้อย่างเต็มที่ค่ะ

ทอฝัน แซ่ลี (ปัน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ฝึกงานในตำแหน่ง Graphic Designer  

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>