จิดาภา พรลักษณะเจริญ (มิ่ง)

“ไม่จม ไม่หาย ไม่ตายคอนเทนต์!!!”

พอมาฝึกที่นี่ก็ทำให้ตัวเองมี “ความกระตือรือร้น” ในการทำงานต่าง ๆ แม้ว่างานที่จะต้องทำจะเป็นงานในรูปแบบเดิม แต่ “ความสนุก” ของมันอยู่ที่การหาคอนเทนต์ใหม่ ๆ และทำให้เราได้รู้เรื่องต่าง ๆ มากขึ้น นอกจากนี้พอเห็นทีมคอนเทนต์คนอื่น ๆ ทำคอนเทนต์ไหนออกมาได้น่าสนใจก็ยิ่งทำให้เราอยากพยายามทำงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย!!

จิดาภา พรลักษณะเจริญ (มิ่ง)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น) ฝึกงานในตำแหน่ง Content Creative & Coordinator (ภาษาญี่ปุ่น)  

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span>