ชำนาญ ธารสาธร (กานต์)

"เราไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ในทันที แต่เราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้ทันที"

จากการที่ได้ฝึกงานกับบริษัทซีพอยท์แล้ว ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ พี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคนเป็นมิตร ยิ้มแย้มกันทุกคน พี่ๆ ก็ใจดีคอยช่วยเหลือและคอยแนะนำในสิ่งต่างๆ ที่เราทำผิดพลาด และสิ่งใหม่ๆ ให้กับเราเสมอ ฝึกที่นี่แล้วได้รับอะไรหลายๆ อย่าง ในครั้งนี้ ขอขอบคุณพี่ๆ ที่มอบโอกาสในการฝึกงานและสอนงานในทุกขั้นตอน รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่และเมตตาเด็กฝึกงานอย่างผมคนนี้ ขอบคุณมากครับผม ทั้งนี้ ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ พี่ๆ ที่คอยช่วยเหลือกันครับผม

ชำนาญ ธารสาธร (กานต์)

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑณศิลป์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ฝึกงานในตำแหน่ง Graphic Designer   <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span>