Hase กับดอกไฮเดรนเยียที่เริ่มบาน

ดอกไฮเดรน​เยีย​ ดอกไม้ที่บานสะพรั่งท่ามกลางฤดูฝน...


ช่วงนี้ญี่ปุ่น​เข้าสู่​ฤดู​ฝนแล้ว ดอกไฮเดรนเยียแถวคามาคุระก็กำลังเริ่มบานเช่นกัน

วันนี้มาเดินเล่นแถว Hase จึงได้เก็บ​รูปดอกไฮเดนเยียแถวศาลเจ้า Goryo มาฝากนิดหน่อยจ้า